Zumaia INPERNUPE 海滩

0.0
 1. 首页
 2. »
 3. 景点
 4. » Zumaia INPERNUPE 海滩
Zumaia INPERNUPE
联系信息
Address:
Zumaia INPERNUPE, 西班牙
简介

巴斯克海滩

位于Zumaia市中心Itzurun海滩以东的山坡上的小石滩和巨石海滩。

沙滩类型:
 • 植被
成分:
 • 岩石
 • 鹅卵石
沙子类型:
 • 黑沙
条件:
 • 海浪大
特征:

长度:120 (m)
宽度:20 (m)
覆盖程度:Low
城市化程度:Isolated
运动港口:Puerto Deportivo de Zumaia
与海滩的距离:1 km

海滩服务:
 • 旅游办公室
 • 潜水区

Comments (0)

Leave a comment

也许您也喜欢

免费发布